Ko govorimo o obdelavi kovin, se je potrebno zavedati, za koliko različnih vrst obdelave gre. Kovinsko predelovalna industrija je zagotovo ena najbolj zahtevnih na trgu. Zahtevnih po znanju, strojni opremi in kadru, ki z njo upravlja.

Le podjetja, ki vse te segmente kvalitetno pokrivajo, lahko na tako zahtevnem trgu tudi uspejo. Tokrat bomo napisali nekaj o slovenskem podjetju Kovinc d.o.o., ki je še kako dobro znano tudi izven naših meja. Reference na domačem in tujem trgu – na nemškem se podjetje denimo predstavlja s spletno stranjo www.kovinc.de – pričajo o tem, za kako uspešno podjetje gre. Do teh bližnjic enostavno ni.

V korak s časom

Ena najpomembnejših točk v poslovanju podjetja v tej industriji je, da je vedno v koraku s časom. Tehnologija se namreč spreminja skorajda čez noč in že naslednji dan se lahko pripeti, da te konkurenca prehiti. A kaj pomeni biti v koraku s časom?

Po eni strani je potrebno ves čas skrbeti za nadgradnjo strojne opreme, kar je sila zahtevno po finančni plati. Na drugi strani je potrebno posedovati ustrezno znanje za upravljanje s temi stroji in programsko opremo, prav tako pa je potrebno ostati na tekočem z načini obdelave različnih materialov in določenimi spremembami, ki jih uvaja trg.

Vložek v zaposlene

Če želi podjetje v kovinsko predelovalni industriji uspeti in širiti svoj posel, mora poleg strojne opreme vlagati tudi v svoje zaposlene. Prav kader je tisti, ki s to strojno opremo upravlja in skrbi za to, da delo nemoteno teče. Zaposleni morajo imeti tako ves čas na razpolago možnost nadgrajevanja znanja, kar se na koncu podkrepi tudi z ustreznimi certifikati.

In dober delavec mora biti tudi dobro plačan ter motiviran z odličnimi delovnimi pogoji. Vse to je za podjetje precejšen strošek, a na drugi strani tudi dodana vrednost. V podjetju Kovinc se tega še kako dobro zavedajo, saj zaposlujejo visoko izobražen kader.

Raznovrstnost storitev

V kovinsko predelovalni industriji ni dovolj izdelovati zgolj enega izdelka. Potrebno se je specializirati za različne storitve, s katerimi se pokrije kar največ povpraševanja na trgu. Govorimo o najrazličnejših izdelkih po naročilu, malo ali velikoserijskih, pa do večjih, težkih konstrukcij in montaže.

V tem naboru pri podjetju Kovinc d.o.o. ponujajo:

  • kovinske izdelke,
  • pločevinaste izdelke,
  • kovinsko opremo,
  • trgovinsko opremo,
  • opremo za elektrifikacijo železnic,
  • avtobusne postaje,
  • kolesarnice,
  • težke kovinske konstrukcije.

Kaj so težke kovinske konstrukcije?

V težke kovinske konstrukcije vsekakor sodijo konstrukcije za strojegradnjo ter poslovne, skladiščne, športne in druge objekte, ki se jih izdeluje in postavlja za domače in tuje naročnike. Pri tovrstnih izdelkih je potrebno misliti tudi na površinsko obdelavo, saj jih je potrebno ustrezno zaščititi pred zunanjimi vremenskimi vplivi.

Težka kovinska konstrukcija
Izdelava težke kovinske konstrukcije v podjetju Kovinc d.o.o.

Ker gre pri tem delu za veliko prilagajanja naročniku, je potrebno biti precej odprt za različne zamisli, a imeti vedno na zalogi tudi svoje rešitve. Potrebujete proizvodni objekt ali halo? Potem ste naleteli na pravo podjetje, saj vam tudi takšen projekt lahko izpeljejo od začetka do konca.

Obdelava kovin na 101 način

Ne le izdelava izdelkov, zelo pomembna je tudi obdelava. V tej zahtevni industriji boste vedno potrebovali kvaliteten razrez pločevine, cevi in drugih izdelkov, ki jih je potrebno tudi ustrezno obdelati. Posnemanje robov, krivljenje, prebijanje, varjenje in površinska obdelava.

Še kako dobrodošlo je vedeti, da lahko podjetje zagotovi tako laserski razrez kot lasersko varjenje. Poleg klasičnih oblik, seveda. Torej, pripravljeni na vse in še več. Ko je pred nami enkrat zbrana takšna količina raznovrstnih možnosti in ljudi z ustreznim tehničnim in praktičnim znanjem, ni bojazni za naslednji projekt.