V čem se razlikujeta simultano in konsekutivno tolmačenje?

Prevajanje je ena od zahtevnejših dejavnosti, ki od človeka ne zahteva samo odličnega znanja jezika ter izkušenj, temveč tudi številne druge sposobnosti. Velika prednost prevajalca je, če lahko nekaj prevede z vrhunsko kakovostjo in to v čim krajšem času.

Obstaja več vrst prevajanj in zanje so hitrost, natančnost, znanje in iznajdljivost temeljnega pomena. To zlasti velja za tolmačenje. Tudi to obliko prevajanja delimo na več vrst. V osnovi poznamo simultano in konsekutivno tolmačenje.

V nadaljevanju članka vam bomo zaupali, kaj sploh je tolmačenje, obenem pa vam bomo na najenostavnejši način poskušali predstaviti razliko med simultanim in konsekutivnim tolmačenjem.

Kaj je tolmačenje?

Najpreprosteje tolmačenje označimo kot prevajanje govorjene besede, ki poteka pod časovnim pritiskom. V praksi to pomeni, da tolmači med prevajanjem nimajo časa brskati po slovarju. Tolmačenje se namreč uporablja v direktni komunikaciji med govorci in poslušalci, ki ne uporabljajo istega jezika.

Vrste tolmačenja

Tolmačenje je zelo zahtevno, saj poteka pod časovnim pritiskom.

Pri tolmačenju pa ne gre samo za prevod besed, besednih zvez in stavkov iz enega jezika v drugega, temveč tudi za prenašanje sporočila. To pomeni, da mora tolmač upoštevati še vse kulturno specifične posebnosti, kar pa je izjemno zahtevna naloga. Tolmačevo poslanstvo torej nikakor ni povezano samo z znanjem jezika, ampak tudi s komunikacijo in posredovanjem sporočil med govorci različnih jezikov in različnih kultur.

Tolmač vas lahko spremlja pri sodnih in pravnih postopkih, na sestankih z odvetniki, kjer je poleg še tuja stranka, lahko pa je prisoten tudi pri obiskih vaših tujih poslovnih partnerjev. Tolmač je pogosto prisoten tudi na mednarodnih srečanjih, konferencah, simpozijih, predavanjih, skratka povsod, kjer so vpleteni govorci najrazličnejših jezikov. Tolmač je prav tako pogost spremljevalec na poslovnih potovanjih ali na mednarodnih dogodkih v tujini.

Simultano in konsekutivno tolmačenje

Ustno prevajanje se lahko izvaja na dva načina:

  • Simultano tolmačenje oziroma prevajanje poteka brez časovnega zamika. Najpogosteje je to v konferenčnih kabinah. Poslušalci prevode poslušajo prek sprejemnikov s slušalkami. Za tovrstno prevajanje sta hkrati potrebna vsaj dva tolmača, ki se običajno izmenjujeta vsake četrt ure.
  • Konsekutivno tolmačenje oziroma prevajanje pa poteka s časovnim zamikom. Govorec pove besedilo. Nato počaka, da tolmač prevede povedani odsek. Nato je spet na vrsti govorec, potem ponovno tolmač.

Ne glede na to, ali boste tolmača potrebovali za simultano ali konsekutivno prevajanje, je izjemno pomembno, da si poiščete takšnega, ki bo 100 % zanesljiv. Pri nas imate na srečo zelo veliko ponudbe, ki jo lahko preverite tudi na spletu. Tam ima kar nekaj prevajalskih agencij svoje spletne strani, kjer vam ponujajo tudi druge storitve, povezane z jeziki.

Prevajanje nemščine z občutkom za pisano besedo

Prevajanje nemščine v slovenščino oziroma obratno ne zahteva zgolj dobrega znanja obeh jezikov, temveč tudi veliko smisla za lepoto samega jezika. Pri prevajanju namreč še zdaleč ni dovolj, če besedilo iz enega v drug jezik prenašamo besedo za besedo in poved za povedjo, temveč je treba paziti tudi na skladnost pri pomenu, formi in nenazadnje pri občutku, ki ga besedilo vzbuja v bralcu. Pravijo, da se lahko s prevodom marsikaj izgubi, predvsem na pomenski ravni – s tem pa se izgubi tudi njegova kakovost.

Prevajanje nemščine

Prevajanje jezika zahteva ohranitev pomenske skladnosti.

Prevajanje nemščine v slovenščino se marsikomu zdi trd oreh, saj v nemškem jeziku besede združujejo in tako »prihranijo prostor«, prevod v slovenščino pa zahteva nato cel kup besed, ki so pogosto kombinacija samostalnika in pridevnikov. S tem se besedilo pogosto podaljša in v prevodu hitro pride do zapletene stavčne strukture oziroma povedi, ki segajo čez kar nekaj vrstic, s tem pa se hitro povzroči zmeda. In prav zato zahteva kakovostno prevajanje nemščine izkušenega prevajalca, ki ima poleg ljubezni do nemškega jezika tudi veliko ljubezni za slovenskega. Ki obvlada našo skladnjo in lahko povedi oblikuje tako, da so tekoče in razumljive.

Prevajanje nemščine je zanimivo in iskano delo

Pri prevajalski agenciji DigitPen pravijo, da velja nemščina za precej težji jezik od angleščine, in morda je ravno to razlog, da se mojstre za prevajanje nemščine najde nekoliko težje kot za prevajanje angleščine. To je pravzaprav nenavadno, če pomislimo na to, da je nemščina zaradi Avstrije dejansko naš sosednji jezik, in da je izjemno pomembna pri poslovnem komuniciranju, saj slovenska podjetja veliko delajo z avstrijskimi in nemškimi. Če nemški jezik obvladate in vas prevajanje nemščine zanima, je to torej gotovo lahko delo, pri katerem lahko uspete – če imate seveda tudi občutek za pisano besedo v slovenščini. V kolikor prevajanje nemščine obrnete tudi v drugo smer in dejansko prevajate iz slovenskega v nemški jezik, pa se lahko zgodi, da boste imeli dela še več.

Nemščina

Bi se radi preizkusili v prevajanju nemškega jezika?

In kje pričeti? Prva naročila so vedno najtežja, saj nimamo referenc, s katerimi bi lahko izkazali svoje izkušnje in kakovost. Najbolje si je torej zagotoviti delo preko socialnih mrež (pri znancih, sorodnikih, prijateljih prijateljev), ga poiskati na različnih spletnih straneh, ki nudijo občasna in pogodbena dela, ali pa poslati ponudbo s kakšnim primerom dela kateri od prevajalskih agencij. V vsakem primeru pa bodite pozorni na plačilo. Že res, da ne morete pričakovati velikih vsot, če nimate izkušenj, a nekatere (predvsem tuje) agencije ponujajo tako malo, da gre dejansko za izkoriščanja. Pozanimajte se torej pri drugih prevajalcih, kakšni pogoji so sprejemljivi in za katere agencije se ve, da so prijazne tako do strank kot do svojih prevajalcev.