Prevajanje nemščine v slovenščino oziroma obratno ne zahteva zgolj dobrega znanja obeh jezikov, temveč tudi veliko smisla za lepoto samega jezika. Pri prevajanju namreč še zdaleč ni dovolj, če besedilo iz enega v drug jezik prenašamo besedo za besedo in poved za povedjo, temveč je treba paziti tudi na skladnost pri pomenu, formi in nenazadnje pri občutku, ki ga besedilo vzbuja v bralcu. Pravijo, da se lahko s prevodom marsikaj izgubi, predvsem na pomenski ravni – s tem pa se izgubi tudi njegova kakovost.

Prevajanje nemščine
Prevajanje jezika zahteva ohranitev pomenske skladnosti.

Prevajanje nemščine v slovenščino se marsikomu zdi trd oreh, saj v nemškem jeziku besede združujejo in tako »prihranijo prostor«, prevod v slovenščino pa zahteva nato cel kup besed, ki so pogosto kombinacija samostalnika in pridevnikov. S tem se besedilo pogosto podaljša in v prevodu hitro pride do zapletene stavčne strukture oziroma povedi, ki segajo čez kar nekaj vrstic, s tem pa se hitro povzroči zmeda.

In prav zato zahteva kakovostno prevajanje nemščine izkušenega prevajalca, ki ima poleg ljubezni do nemškega jezika tudi veliko ljubezni za slovenskega. Ki obvlada našo skladnjo in lahko povedi oblikuje tako, da so tekoče in razumljive.

Prevajanje nemščine je zanimivo in iskano delo

Pri prevajalski agenciji DigitPen pravijo, da velja nemščina za precej težji jezik od angleščine, in morda je ravno to razlog, da se mojstre za prevajanje nemščine najde nekoliko težje kot za prevajanje angleščine. To je pravzaprav nenavadno, če pomislimo na to, da je nemščina zaradi Avstrije dejansko naš sosednji jezik, in da je izjemno pomembna pri poslovnem komuniciranju, saj slovenska podjetja veliko delajo z avstrijskimi in nemškimi.

Če nemški jezik obvladate in vas prevajanje nemščine zanima, je to torej gotovo lahko delo, pri katerem lahko uspete – če imate seveda tudi občutek za pisano besedo v slovenščini. V kolikor prevajanje nemščine obrnete tudi v drugo smer in dejansko prevajate iz slovenskega v nemški jezik, pa se lahko zgodi, da boste imeli dela še več.

Nemščina
Bi se radi preizkusili v prevajanju nemškega jezika?

In kje pričeti? Prva naročila so vedno najtežja, saj nimamo referenc, s katerimi bi lahko izkazali svoje izkušnje in kakovost. Najbolje si je torej zagotoviti delo preko socialnih mrež (pri znancih, sorodnikih, prijateljih prijateljev), ga poiskati na različnih spletnih straneh, ki nudijo občasna in pogodbena dela, ali pa poslati ponudbo s kakšnim primerom dela kateri od prevajalskih agencij.

V vsakem primeru pa bodite pozorni na plačilo. Že res, da ne morete pričakovati velikih vsot, če nimate izkušenj, a nekatere (predvsem tuje) agencije ponujajo tako malo, da gre dejansko za izkoriščanja. Pozanimajte se torej pri drugih prevajalcih, kakšni pogoji so sprejemljivi in za katere agencije se ve, da so prijazne tako do strank kot do svojih prevajalcev.