Prevajanje je ena od zahtevnejših dejavnosti, ki od človeka ne zahteva samo odličnega znanja jezika ter izkušenj, temveč tudi številne druge sposobnosti. Velika prednost prevajalca je, če lahko nekaj prevede z vrhunsko kakovostjo in to v čim krajšem času.

Obstaja več vrst prevajanj in zanje so hitrost, natančnost, znanje in iznajdljivost temeljnega pomena. To zlasti velja za tolmačenje. Tudi to obliko prevajanja delimo na več vrst. V osnovi poznamo simultano in konsekutivno tolmačenje.

V nadaljevanju članka vam bomo zaupali, kaj sploh je tolmačenje, obenem pa vam bomo na najenostavnejši način poskušali predstaviti razliko med simultanim in konsekutivnim tolmačenjem.

Kaj je tolmačenje?

Najpreprosteje tolmačenje označimo kot prevajanje govorjene besede, ki poteka pod časovnim pritiskom. V praksi to pomeni, da tolmači med prevajanjem nimajo časa brskati po slovarju. Tolmačenje se namreč uporablja v direktni komunikaciji med govorci in poslušalci, ki ne uporabljajo istega jezika.

Vrste tolmačenja
Tolmačenje je zelo zahtevno, saj poteka pod časovnim pritiskom.

Pri tolmačenju pa ne gre samo za prevod besed, besednih zvez in stavkov iz enega jezika v drugega, temveč tudi za prenašanje sporočila. To pomeni, da mora tolmač upoštevati še vse kulturno specifične posebnosti, kar pa je izjemno zahtevna naloga. Tolmačevo poslanstvo torej nikakor ni povezano samo z znanjem jezika, ampak tudi s komunikacijo in posredovanjem sporočil med govorci različnih jezikov in različnih kultur.

Tolmač vas lahko spremlja pri sodnih in pravnih postopkih, na sestankih z odvetniki, kjer je poleg še tuja stranka, lahko pa je prisoten tudi pri obiskih vaših tujih poslovnih partnerjev. Tolmač je pogosto prisoten tudi na mednarodnih srečanjih, konferencah, simpozijih, predavanjih, skratka povsod, kjer so vpleteni govorci najrazličnejših jezikov. Tolmač je prav tako pogost spremljevalec na poslovnih potovanjih ali na mednarodnih dogodkih v tujini.

Simultano in konsekutivno tolmačenje

Ustno prevajanje se lahko izvaja na dva načina:

  • Simultano tolmačenje oziroma prevajanje poteka brez časovnega zamika. Najpogosteje je to v konferenčnih kabinah. Poslušalci prevode poslušajo prek sprejemnikov s slušalkami. Za tovrstno prevajanje sta hkrati potrebna vsaj dva tolmača, ki se običajno izmenjujeta vsake četrt ure.
  • Konsekutivno tolmačenje oziroma prevajanje pa poteka s časovnim zamikom. Govorec pove besedilo. Nato počaka, da tolmač prevede povedani odsek. Nato je spet na vrsti govorec, potem ponovno tolmač.

Ne glede na to, ali boste tolmača potrebovali za simultano ali konsekutivno prevajanje, je izjemno pomembno, da si poiščete takšnega, ki bo 100 % zanesljiv. Pri nas imate na srečo zelo veliko ponudbe, ki jo lahko preverite tudi na spletu. Tam ima kar nekaj prevajalskih agencij svoje spletne strani, kjer vam ponujajo tudi druge storitve, povezane z jeziki.